Systém kamerového zabezpečení

Kamerové systémy CCTV jsou v poslední době nejrychleji rozvíjející oblastí v ochraně majetku

Tyto systémy jsou vhodné zejména jako podpora klasické EZS, v některých speciálních případech však může část úloh EZS přímo převzít. Vedle známých aplikací v obchodních domech slouží CCTV zejména v oblasti venkovních ochran ve spojení s perimetrickými prvky zabezpeční (IR závory, MW bariéry, plotová ochrana, zákopové kabely, venkovní PIR detektory atp.) Hlídací služba nemusí ověřovat příčinu poplachu přímo na místě, ale může pomocí kamery pozorovat konkrétní prostor bez rizika ohrožení osob. K pozdější analýze průběhu napadení lze události archivovat na nejrůznějších typech rekordérů. Moderní systémy archivují záznam v digitální podobě na HDD. Z rekordéru je možné data vypálit na CD/DVD, stáhnout do PC pomocí USB nebo LAN/WAN. 
Kamerové systémy nabízejí celou řadu možností, které jiné bezpečnostní systémy neumožňují. Uzavřené televizní okruhy jsou začleňovány do integrovaných systémů komplexní ochrany informací a majetku. Kamerové systémy slouží jako důležitá pasivní ochrana objektů, ke sledování technologických procesů nebo pohybu osob a vozidel.

Systémy CCTV můžeme rozdělit do 3 podkategorií:

  • Konvenční – analogové
  • Digitální – IP kamery
  • Hybridní – kombinace obou předchozích variant

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.