Systém rozvorových přídavných zámků a závor

Rozvorové přídavné zámky a závory jsou vnější více bodové zámky, které se montují na dveře, které požadujeme zajistit, ze vnitř bytu či domu. Jsou vhodné do objektů chráněných státní památkovou péčí, kde je obtížné, nebo v některých případech dokonce nemožné vyměnit vchodové dveře (bytu, domu) za nové bezpečnostní. Certifikovány jsou ve 3. a 4. bezpečnostní třídě.

Bezpečnostní rozvorové zámky

Bezpečnostní závory


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.